የፌደራል መንግስት ከቀጣይ ዓመት በጀቱ ውስጥ 139.3 ቢሊዮን ብር ያህሉን ለዕዳ ክፍያ መደበ  

Go to top