የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ወታደራዊ መረጃዎች ይፋ ማውጣት ዓለም አቀፍ ሕግን ይጣረሳል

Go to top