“በጠመንጃ የሚያምን ፖለቲከኛ ይዞ ሁሉንም ነገሮች በወይይትና በጠረጴዛ ዙሪያ እፈታለሁ ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው”

Go to top